PROTECCIÓ DE FORJATS

Els sistemes projectables també aporten un alt grau a la protecció de forjats ( tant de formigó com a mixts formigó / xapa) augmentant el grau de resistència al foc adequant-ho a l’exigit per la Norma.

En la protecció de forjats, es protegeixen els forjats existents i s’augmenta la resistència protegint l’estructura metàl·lica, de formigó o fusta, les aplicacions per realitzar aquestes proteccions poden ser: projecció de morter basi de perlita, projeccions de llana de roca, aplicacions de pintura intumescente,…

En ocasions aquestes solucions s’adopten com a element compartimentado, per crear sectors d’incendi i impedir al pas d’aquest a altres zones, i en unes altres s’adopten com a sistema de protecció d’altres elements, per exemple: un fals sostre que protegeix a les instal·lacions que discorren per damunt, o a l’estructura metàl·lica del forjat, o al propi forjat.

Es realitzarà l’aplicació adequada depenent del grau de resistència i estabilitat que es necessiti.

Protecció de forjats