PINTURA INTUMESCENTS

La pintura intumescent és una pintura ignífuga, és un altre mètode de protecció contra el foc utilitzat en els interiors dels edificis (naus industrials, comerços,…) aplicat a les estructures metàl·liques amb per augmentar la resistència al foc fins a uns 120 minuts.

La pintura intumescent és monocomponente, a l’aigua i exempta de fibres, formulada a força de copolímers acrílics per a protecció d’estructures metàl·liques.

Els elements a protegir han d’estar nets, secs, sense òxid, calamina o greixos.

És un producte molt lleuger, ràpid i net d’aplicar. L’aplicació d’aquesta pintura és amb aerògraf. Té un acabat blanc i rugós. És molt recomanable realitzar un chorreado previ abans de imprimar.

Pintura ignífuga edificis | Pintura ignífuga naus industrials
Pintura ignífuga estructures metàl·liques | Pintura ignífuga locals comercials
Pintura ignífuga pàrquings | Pintura ignífuga supermercats
Pintura ignífuga forjats | Pintura ignífuga hotels

pintura intumescent