CERTIFICACIONS I ASSAJOS

La nostra empresa treballa amb materials oficialment reglats ja que han tingut un seguiment i un control segons la normativa vigent de protecció ignífuga acreditats pels seus respectius tècnics.

Aquests materials han estat provats i testats per tècnics especialistes, superant proves d’estabilitat i resistència, sent certificats posteriorment per les empreses especialitzades:

APPLUS – ENAC – AENOR

>> Reglament de seguretat contra incendis
>> Document de seguretat bàsic contra incendis

CERTIFICACIONS I ASSAJOS

Certificados nacionales compuestos de aplicación, detalle del material utilizado en cada solución y ensayo vigente del mismo.

Nosaltres treballem amb:

IGNIVER | PLACO | TECWOOL | NERVOMETAL | PROMAT | TECRESA

Tots els assajos tècnics tenen com a referència una taula de massivitat. Des d’on es calcula l’espessor necessari, depenent de la temperatura i el temps.