QUE ÉS LA PROJECCIÓ IGNÍFUGA DE PERLITA

MORTER BASE PERLITA IGNIFUG..

El morter basi amb perlita és un tipus de protecció ignífuga en base guix, resistent al foc, amb propietats d’aïllament tèrmic per a la protecció passiva contra incendis en elements estructurals i tancaments.

Aquest tipus de protecció ignífuga està composta per àrids lleugers expandits (perlita i vermiculita), ligantes hidràulics, controladors d’enduriment i rodants de projecció. No conté asbestos.

ON S’APLICA

Aquest tipus de protecció passiva contra el foc s’aplica en les estructura metàl·liques (pilars, bigues, jàsseres, perfils,…), i l’estabilitat que tindrà al foc serà depenent de l’espessor triat per protegir.

Aquest tipus de protecció ignífuga, s’aplica en diferents materials de construcció:

  • Estructures metàl·liques.
  • Formigó.
  • Fusta

COM S’APLICA

Aquest tipus de protecció ignífuga s’aplica mitjançant una màquina mescladora automàtica de projecció per via humida amb bomba helicoïdal, la zona a treballar prèviament ha d’estar neta i seca.

Una vegada projectat, té un aspecte de color blanc ivori i tacte rugós, i pot ser pintat posteriorment del color que es triï amb pintura plàstica o acrílica.

  • Estructures metàl·liques
  • Formigó
  • Fusta

RESULTAT FINAL

El resultat final de l’aplicació és una protecció òptima contra el foc, mantenir la capacitat portante i l’aïllament tèrmic i acústic. Obtenir una bona capacitat per aguantar els canvis de temperatura, cops i manipulacions.

Tipus de morter utilitzats:

  • Igniver
  • Igniplaster
  • Perlifoc

Aquest sistema de protecció ignífuga compleix amb la normativa UNEIX-ENV-13381-4:2005

protección ignífugaprotección ignífugaprotección ignífuga