QUE ÉS LA PROJECCIÓ IGNÍFUGA AMB MORTER LLANA DE ROCA (TECWOOL)

MORTER DE LLANA DE ROCA

La protecció ignífuga basada en llana de roca projectada, consisteix en un morter compost per partícules de llanes minerals de roca basáltica, aglomerats hidràulics inorgànics i additius anti pols. El morter de llana de roca està exempt d’amiant i d’altres productes nocius. Aquesta protecció ignífuga no és tòxica ni patògena. És de color gris clar i tacte tou rugós. Aquest sistema s’aplica sobre forjat de formigó, fusta, xapa metàl·lica, superfícies de guix …

protecció ignífuga

COM S’APLICA

Els morters de llana de roca s’aplica mitjançant projecció amb equips pneumàtics, proporcionant el dosatge adequat per a cada tipus de protecció i resistència requerida. Una vegada acabat el projectat el morter té un tacte rugós tou i amb color gris clar.

Una vegada acabat hi ha la possibilitat de pintar el morter amb revestiments acrílics elàstics; però abans de procedir al pintat cal assegurar que el morter aquest ben sec.

protección ignífuga

RESULTAT FINAL

El resultat final del projectat de morter és adequat per a l’aïllament al foc per a tot tipus d’estructures i paraments que es presentin en construcció. També actua com a aïllament tèrmic i acústic.

Té bona flexibilitat i adherència, això permet que s’adapti a gairebé tots els suports.

Aquest material té assajos que certifiquen la protecció òptima que dóna contra el foc.

protección ignífuga