Durant la setmana hem realitzat treballs d’ignifugació al pàrquing de l’Hotel Vela, en aquesta ocasió mitjançant el sistema de projecció ignifuga de perlita.

Amb la prèvia col·locació de malla nervometal per garantir una bona adherència del material, hem projectat amb morter ignífug aplicant el gruix necessari sobre el forjat, on s’ha aconseguit una resistència al foc de 120 minuts.

Cal recordar que en l’acabat, tenim l’opció de pintar posteriorment amb pintura plàstica o acrílica.

No dubti en contactar amb nosaltres per sol·licitar més informació dels nostres serveis. Ignifugacions Arguix  li oferim un assessorament personalitzat sense cap compromís.