La setmana passada vam anar fins a Lavern Subirats, on es van efectuar diverses proteccions contra el foc en una nau.

Es va treballar en la construcció d’envans sectoritzants verticals compostos d’estructura metàl·lica per garantir una resistència al foc EI-90.

A més, també vam realitzar el sistema de protecció ignifuga de franges tallafocs, aconseguint una sectorització EI-90.