Arguix Projeccions ha realitzat una sectorització contra incendis, a la planta distribució Fiberpachs situada a Pacs del Penedès.

Hem treballat en la protecció d’un transformador elèctric amb el sistema de placa cartró guix més estructura metàl·lica, s’ha protegit per la part exterior i interior aconseguint segons normativa una sectorització EI-90.