El divendres 28 d’abril de 2017, hem anat a treballar en un local comercial situat a Lloret de mar, per portar a terme els treballs d’ ignifugació amb pintura intumescent. És un local que en breu obriran una franquícia d’una marca de roba coneguda. Han optat per la protecció amb pintura degut a la seva bona presentació i estètica que queda amb aquest material. I ofereix la mateixa estabilitat i resistència al foc que es necessita com en qualsevol altre material a poder utilitzar. També és un sistema ràpid i net d’aplicar. Vam oferir una resistència al foc de 90 minuts.