Arguix Projeccions ha realitzat diferents proteccions contra el foc en una nau situada a Montmeló.

Hem treballat en la ignifugació de pòrtics amb pintura intumescent. És un producte molt lleuger, ràpid i net d’emprar, i aplicant el gruix necessari hem obtingut una estabilitat a el foc R-90.

A més, també s’ha realitzat la construcció de franges tallafocs aconseguint una sectorització EI-90.