Hem efectuat el sistema de projecció ignífuga de perlita en un local situat a les Rambles de Barcelona.

Aquest mètode de protecció contra el foc, és a base de projecció de morter compost de perlita i vermiculita, on l’hem aplicat sobre pilars metàl·lics de ferro colat, aconseguint una estabilitat al foc R-120.

El resultat final és d’un tacte rugós i un color marfil, i pot ser pintat posteriorment del color que es vulgui amb pintura plàstica o acrílica.