Protecció ignífuga de l’estructura metál.lica aplicant morter ignífug amb llana de roca TECWOOL F, projectant amb máquina l’espessor necesari per aconseguir l’estabilitat i resistència al foc d’un R-60.