La protecció de forjats és un dels serveis que oferim a Ignifugacions Arguix.

Consisteix en la protecció dels forjats existents incrementant la integritat i resistència d’aquests en cas d’incendi. L’augment de la resistència al foc es pot realitzar aplicant una capa protectora amb la projecció de morter ignífug, projecció de llana de roca, pintura ablativa o amb placa rígida.

Per aquesta ocasió hem realitzat la protecció de forjats mitjançant la projecció de morter ignífug.

Depenent del grau de resistència i estabilitat que es necessiti, s’aplicarà el gruix convenient.