Protecció d’ estructura amb morter de llana de roca amb sistema aerogràfic, aplicant l’ espessor necessàri per obtenir l’absorció acústica requerida.