Protecció de forjats formats per ales de biguetes amb morter de llana de roca Tecwool F, projectat amb màquina, aconseguint ressistència al foc d’un REI120.