Protecció d’estructura amb morter de llana de roca amb sistema aerogràfic, aplicant l’espessor necessari per obtenir l’absorció acústica adient i a l’hora, evitar la reverberació del so.