Uncategorized @ca

/Uncategorized @ca

Ignifugació amb pintura intumescent a un pavelló poliesportiu

Un dels mètodes de protecció ignífuga més sol·licitats són amb pintura intumescent, ja que aquest sistema ofereix molts beneficis, entre els més considerables, una gran resistència al foc. En aquesta ocasió, ens hem traslladat fins a un pavelló poliesportiu de Santa Coloma de Gramenet on hem treballat amb aquest sistema de protecció contra el foc. Aplicant [...]

2020-07-09T13:42:14+00:00

Sectoritzacions amb pladur verticals EI-90 més franges tallafocs a una nau de Lavern Subirats

La setmana passada vam anar fins a Lavern Subirats, on es van efectuar diverses proteccions contra el foc en una nau. Es va treballar en la construcció d'envans sectoritzants verticals compostos d’estructura metàl·lica per garantir una resistència al foc EI-90. A més, també vam realitzar el sistema de protecció ignifuga de franges tallafocs, aconseguint una sectorització EI-90.

2020-06-29T10:00:33+00:00

Ignifugació en un local a les rambles de Barcelona

Hem efectuat el sistema de projecció ignífuga de perlita en un local situat a les Rambles de Barcelona. Aquest mètode de protecció contra el foc, és a base de projecció de morter compost de perlita i vermiculita, on l’hem aplicat sobre pilars metàl·lics de ferro colat, aconseguint una estabilitat al foc R-120. El resultat final [...]

2021-03-31T09:35:14+00:00

Ignifugacions amb pintura intumescent a una nau de Montmeló

Arguix Projeccions ha realitzat diferents proteccions contra el foc en una nau situada a Montmeló. Hem treballat en la ignifugació de pòrtics amb pintura intumescent. És un producte molt lleuger, ràpid i net d'emprar, i aplicant el gruix necessari hem obtingut una estabilitat a el foc R-90. A més, també s'ha realitzat la construcció de [...]

2021-03-31T09:35:16+00:00

Sectorització contra incendis a Fiberpachs

Arguix Projeccions ha realitzat una sectorització contra incendis, a la planta distribució Fiberpachs situada a Pacs del Penedès. Hem treballat en la protecció d'un transformador elèctric amb el sistema de placa cartró guix més estructura metàl·lica, s'ha protegit per la part exterior i interior aconseguint segons normativa una sectorització EI-90.

2020-05-19T10:42:49+00:00