Protecció de pilars i jàsseres amb morter ígnifug, amb previ revestiment de malla Nervometal i projectat a màquina, aconseguint una ressistència al foc d’un R120.