El mes de Gener va ser aprovada l’Instrucció Tècnica Complementària. Certificació d’instal·lacions de productes de protecció passiva contra incendis. Es pot accedir a la documentació a través de la web de Bombers de la Generalitat. Aquests documents serveixen per acreeditar els treballs realitzats a l’obra ( protecció en estructures, edifics, … ) , on s’hi ha aplicat la protecció passiva contra el foc, es realitza una descripció detallada de la protecció aplica en cada cas, i s’adjunta la documentació tècnica dels materials utilitzats amb els seus assajos corresponents i homologats. Tota aquesta documentació la prepara la instal·ladora un cop finalitzada l’obra.